середа, 11 листопада 2009 р.

Шановні студенти!

У зв'язку з епідемією у нашому університеті призупинені заняття. Це, звичайно, прикро, і ми розуміємо, як ви скучили за нами і навчальним процесом. Але в будь-якій ситуації треба знаходити позитиви. У вас з'явилося багато часу для самостійної роботи і самовдосконалення. Що стосується англійської мови, методики навчання іноземних мов та інших фахових предметів, то тут є простір для роботи. В першу чергу - читання. Яку книгу англійською  мовою ви зараз читаєте? Скільки сторінок на день? Адаптовану чи в оригіналі? Зараз є багато можливостей для придбання адаптованих книжок для читання для різних рівнів (видавництв Oxford, Cambridge, McMillan, Heinemann, Longman тощо. Читання художньої класичної та сучасної літератури як засіб вдосконалення мовної та мовленнєвої компетенції стосується всіх студентів, які вивчають англійську мову, як фахово, так і для загальної освіти. 

По-друге, ця "передишка" є чудовим приводом для того, щоб активізувати наукову і навчально-дослідну роботу. Студенти, які виконують курсові роботи на 4-му курсі спеціальності "Англійська мова", вже завершили 1-й етап, на якому відбувалося активне ознайомлення з теоретичними засадами досліджуваної проблеми. На поточний момент сформовано базу даних, підібрано бібліографічні відомості, цитати. Є зміст і вступ до роботи. За два тижні вимушеного "відпочинку", що залишилися попереду, є можливість форсувати процес написання основної частини роботи та підготувати 1-й черновий варіант. За консультаціями ви завжди можете звернутися до своїх керівників, які можуть вас спрямувати у вірному напрямку в телефонному режимі. 

Стосовно ІНДЗ. Ви маєте в розпорядженні усі необхідні матеріали, тематику та методичні рекомендації. Не втрачайте момент і не відкладайте цю роботу на потім. Адже в грудні виникнуть інші гострі поточні питання. З іншого боку, ви обмежені в часі, тому слід раціонально спланувати усі етапи своєї роботи: збір та аналіз матеріалу, його синтез, формування структури та змісту доповіді (презентації), оформлення тощо. Не можна робити це наскоком, так само як і не можна затягувати з дрібницями ("лізти в дєбрі"). Пам'ятайте, про те, що межі досконалості немає, і тому чітко сплануйте як початок, так і кінцівку своєї роботи. 

Невпинно наближаються різноманітні контрольні заходи. Перегляньте зміст пройдених тем. Чи залишилися для вас білі плями? Приділіть максимальну увагу матеріалу, який вам найменше зрозумілий. Якщо це стосується методики, то не забудьте, що це є основою вашої професійної діяльності, ви не вивчаєте методику лише для того, щоб скласти іспити. Завжди екстраполюйте ваші знання на реальний навчальний процес. Глибоке професійне і практичне розуміння матеріалу допоможе вам, у тому числі, і в успішному складанні іспитів. пʼятниця, 16 жовтня 2009 р.

до уваги студентів 5-го курсу: тематика ІНДЗ

Тема 2. Communicative approach to ELT

1.      The approaches to mistakes

2.      Pair and group work.

3.      Classroom discussion and role-play

4.      Communicative activities in the classroom

5.      Communicative games in the classroom.

6.      The role of a teacher in a classroom; a communicative view.


вівторок, 6 жовтня 2009 р.

до уваги студентів 4-го курсу: тематика ІНДЗ


Тема 1. Методика як теорія і практика навчання ІМ


1.
Роль психічних процесів у навчанні іноземних мов

2. Роль мотивації у процесі навчання ІМ. 

3. Співвідношення мимовільного та довільного запам’ятовування у навчанні ІМ

4. Роль свідомих і несвідомих чинників у процесі навчання ІМ.

5. Порівняльна методика як галузь методики навчання ІМ.

6.  Роль почуттів та емоцій у процесі навчанні ІМ.

7. Методика навчання ІМ та психолінгвістика.

Тема 2. Зміст і цілі навчання ІМ у загальноосвітній школі.

1. Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції у навчальному процесі з ІМ. 

2. Державний методичний стандарт з ІМ.

3. Рекомендації Ради Європи з мовної освіти.

4. Відбір тематики мовлення з іноземної мови у сучасній шкільній теорії і практиці навчання.

 

Тема 3. Еволюція методів навчання ІМ


1. Розвиток вітчизняної методики навчання іноземних мов у першій половині 20-го століття.

2. Розвиток вітчизняної методики навчання іноземних мов у другій половині 20-го століття.

3. Аналіз переваг і недоліків свідомо-порівняльного та свідомо-практичного методів.

4. Розвиток вітчизняної методики та психології  навчання іноземних мов у 60-х роках 20-го століття.

5. Розвиток сучасної зарубіжної методики навчання іноземних мов.
6. Основні теоретичні положення та шляхи практичної реалізації комунікативного методу в зарубіжній методиці навчання іноземних мов.

7. Сучасні інтенсивні методики.

До уваги студентів 5-го курсу: тематика дослідницьких проектів

You can opt out one of the questions below. For the reference literature please ask for consultations in the room #110

Theme 1. The development of ELT methods and approaches.

         1.     Grammar translation method.

         2.     Direct method.

         3.     Audio-lingual method and its comparison with communicative method.

         4.     Structural-situational method.

         5.     Humanistic approaches in ELT. Silent Way, Lozanov Method, TPR

         6.     Task-based approach.

         7.     Community language teaching and language immersion.

         8.     Natural Approach (Stephen Krashen)

         9.      Postmethod condition and an eclectic mix of methods.

 

Reference

1.      J.C. Richards. T. Rodgers. Approaches and methods in language teaching. Cambridge language teaching library. CUP.

2.      Kumaravadivelu. Understanding language teaching. From nethod to postmethod. San Jose State University.

3.      J. Willis. D. Willis. Challenge and change in LT. Macmillan.

вівторок, 22 вересня 2009 р.

Шановні студенти 4-го курсу!


Необхідно терміново визначитися з темами курсових робіт.

За темами курсових підходити в каб №110 (теми, закріплені за кафедрою англійської мови)

понеділок, 21 вересня 2009 р.

До уваги членів кафедри англійської мови

Завтра 22.09.09 позачергова нарада на кафедрі в 15.30

Терміново до 22.09.09

1) Подати графіки індивідуальних занять і консультацій

2) Підготувати індивідуальні плани роботи 

3) Подати інформацію про наукову і методичну роботу (подали не всі)

пʼятниця, 18 вересня 2009 р.

Тематика курсових робіт по кафедрі англійської мови у 2009-2010 н.р.

 

 

к.п.н., доц. Ольшанський Д.В.       16
ас-т              Гродський І.Я.             10

ас-т             Заяць Л.І.                     10

викл.           Михайлик О.П.           10

викл.           Кисельова І.І.              10

ас-т              Назаренко К.Г.              5

викл.           Миронець Д.К.              4

 

№ п п

 

Тема курсової роботи

ПІБ викладача

ПІБ студента

1

Комунікативний підхід у зарубіжній методиці навчання іноземних мов.

 

Ольшанський Д.В.

 

2

Позитивний та негативний вплив Реформи на розвиток методики навчання іноземних мов.

 

Ольшанський Д.В.

 

3

Проблема трактування помилок у методиці навчання іноземних мов.

 

Ольшанський Д.В.

 

4

Організація дискусій у навчанні усного іншомовного спілкування учнів старшого шкільного віку.

 

Ольшанський Д.В.

 

5

Організація позакласної роботи з іноземної мови у старших класах.

 

Ольшанський Д.В.

 

6

Врахування вікових психологічних особливостей та інтересів у навчанні іноземної мови.

 

Ольшанський Д.В.

 

7

Навчання різних видів читання іноземною мовою учнів основної школи.

 

Ольшанський Д.В.

 

8

Психологічні та психолінгвістичні засади методики навчання іноземної мови.

 

Ольшанський Д.В.

 

9

Використання ТЗН на уроках іноземної мови на старшому етапі  ЗНЗ.

 

Ольшанський Д.В.

 

10

Письмо як засіб та мета навчання у теорії та практиці навчання іноземної мови.

 

Ольшанський Д.В.

 

11

Використання автентичних матеріалів іншомовних газет та журналів у навчальному процесі з іноземної мови.

 

Ольшанський Д.В.

 

12

Організація домашньої та самостійної роботи учнів з іноземної мови на старшому етапі ЗНЗ.

 

Ольшанський Д.В.

 

13

Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках іноземної мови у старших класах середньої загальноосвітньої школи.

 

Ольшанський Д.В.

 

14

Аудіювання у навчанні іноземної мови на старшому етапі середньої загальноосвітньої школи.

 

Ольшанський Д.В.

 

15

Особливості контролю у навчанні іноземної мови на початковому етапі.

 

Ольшанський Д.В.

 

16

Роль наочності у навчальному процесі з іноземної мови у ЗНЗ.

 

Ольшанський Д.В.

 

17

Основні етапи розвитку зарубіжної методики у 20-му столітті.

 

Гродський І.Я.

 

18

Навчання іншомовного читання у старших класах ЗНЗ.

 

Гродський І.Я.

 

19

Формування країнознавчої та лінгвокраїнознавчої іншомовних компетенцій в учнів старших класів.

 

Гродський І.Я.

 

20

Формування навичок письма іноземною мовою у молодших школярів.

 

Гродський І.Я.

 

21

Використання музики у теорії і  практиці шкільного навчання іноземної мови.

 

Гродський І.Я.

 

22

Навчання молодших школярів іншомовного діалогічного мовлення.

 

Гродський І.Я.

 

23

Навчання іншомовного монологічного мовлення учнів старшого шкільного віку.

 

Гродський І.Я.

 

24

Тестовий контроль на старших етапах навчання іноземної мови в ЗНЗ.

 

Гродський І.Я.

 

25

Активізація пізнавальної діяльності учнів середнього шкільного віку на уроках іноземної мови.

 

Гродський І.Я.

 

26

Особливості мовлення вчителя іноземної мови на різних етапах навчання.

 

Гродський І.Я.

 

27

Роль наочності у навчальному процесі з іноземної мови на різних етапах навчання.

 

Заяць Л.І.

 

28

Методика навчання іншомовного писемного мовлення учнів старших класів.

 

Заяць Л.І.

 

29

Використання допоміжних засобів у сучасній шкільній практиці навчання іноземної мови .

 

Заяць Л.І.

 

30

Використання дидактичних ігор на уроках іноземної мови у початковій школі.

 

Заяць Л.І.

 

31

Проблема створення ефективного навчально-методичного комплексу з іноземної мови для ЗНЗ.

 

Заяць Л.І.

 

32

Використання перекладу як ефективного способу навчання у сучасній шкільній практиці навчання іноземної мови.

 

Заяць Л.І.

 

33

Особливості  навчання іншомовного аудіювання учнів молодшого шкільного віку.

 

Заяць Л.І.

 

34

Ефективні методи і прийоми навчання усного іншомовного спілкування на старшому етапі ЗНЗ.

 

Заяць Л.І.

 

35

Навчання граматики в руслі комунікативного підходу навчання іноземної мови.

 

Заяць Л.І.

 

36

Метод проектів на старшому етапі навчання іноземної мови в ЗНЗ.

 

Заяць Л.І.

 

37

Ефективні методи і прийоми навчання іншомовної лексики учнів основної школи

 

Михайлик О.П.

 

38

Підготовка учнів старшої школи до ЗНО з іноземної мови

 

Михайлик О.П.

 

39

Особливості початкового етапу навчання іноземних мов.

 

Михайлик О.П.

 

40

Формування фонетичних навичок іншомовного усного мовлення молодших школярів.

 

Михайлик О.П.

 

41

Реалізація освітньої та розвивальної цілей навчання у навчальному процесі з іноземної мови на різних етапах навчання.

 

Михайлик О.П.

 

42

Парна та групова робота у контексті комунікативного підходу.

 

Михайлик О.П.

 

43

Використання художньої літератури як засобу навчання іноземної мови і мовлення у ЗНЗ.

 

 

Михайлик О.П.

 

44

Використання навчальних та оригінальних художніх фільмів у навчанні іншомовного мовлення учнів старшого шкільного віку.

 

Михайлик О.П.

 

45

Навчання ситуативно-обумовленого іншомовного спілкування у сучасній шкільній практиці.

 

Михайлик О.П.

 

46

Рольові ігри як ефективний вид діяльності на уроках іноземної мови у середніх класах ЗНЗ.

 

Михайлик О.П.

 

47

Зміст і цілі навчання іноземної мови у середній школі на сучасному етапі розвитку освіти.

Кисельова І.І.

 

48

Методика та ефективні прийоми використання відеофонограми у навчанні іноземної мови на старшому етапі.

Кисельова І.І.

 

49

Використання Інтернету у навчанні іноземної мови на старшому етапі ЗНЗ.

Кисельова І.І.

 

50

Система навчання іншомовного екстенсивного читання учнів середньої школи.

 

Кисельова І.І.

 

51

Використання мультимедійних можливостей інтерактивної дошки СМАРТ у навчальному процесі з іноземної мови в середній школі. 

 

Кисельова І.І.

 

52

Принцип апроксимації у теорії і практиці шкільного навчання іноземної мови.

 

Кисельова І.І.

 

53

Навчання іншомовної граматики учнів старшого шкільного віку.

 

Кисельова І.І.

 

54

Організація самостійної роботи з іноземної мови учнів старшого шкільного віку.

 

Кисельова І.І.

 

55

 

Врахування пізнавальних інтересів та індивідуальних потреб у процесі навчання іноземної мови учнів середньої загальноосвітньої школи.

 

Кисельова І.І.

 

56

Міжпредметні зв’язки у навчанні іноземної мови у середній загальноосвітній школі.

 

Кисельова І.І.

 

57

Застосування різноманітних методів дослідження у методиці навчання іноземної мови.

 

Назаренко К.Г.

 

58

Організація позакласної роботи з іноземної мови у початковій школі.

 

Назаренко К.Г.

 

59

Застосування принципу усного випередження у навчанні іноземної мови на початковому етапі.

 

Назаренко К.Г.

 

60

Формування іншомовної соціокультурної компетенції в учнів середнього шкільного віку.

 

Назаренко К.Г.

 

61

Методика здійснення контролю на старшому етапі навчання іноземної мови.

 

Назаренко К.Г.

 

62

Особливості планування та організації уроку іноземної мови у середній загальноосвітній школі.

 

Миронець Д.К.

 

63

Реалізація виховної мети навчання у навчальному процесі з ІМ на різних етапах навчання.

 

Миронець Д.К.

 

64

Розвиток вітчизняної методики та психології навчання іноземних мов у другій половині 20-го століття.

Миронець Д.К.

 

65

Формування мовної компетенції з іноземної мови у старших класах ЗНЗ.

 

Миронець Д.К.